Stakeholders, stakeholdermanagement en de stakeholdertheorie