De zeven typen stakeholders volgens het Stakeholder Salience Model