Waar ervaringsleren en impliciet leren elkaar raken en fundamenteel verschillen