‘Veiligheid ontstaat niet door regels of procedures, maar door het handelen van mensen’