Jan Jonker: Het Toekomstig Tekort van Kwaliteitsdenken