Gaan lean management en zelfsturende teams samen met certificatie?