Ga naar China, start een platform, begin klein, heb een purpose en bestudeer menselijk gedrag