Digitalisering en big data in logistiek steeds belangrijker