Decisions by Design: in 4 stappen naar gezamenlijke besluitvorming