De Supply Chain Directeur in de rol van regisseur van waarde