Wouter Hart: ‘Het gaat niet om vertrouwen geven, maar om verantwoordelijkheid geven’