Wie samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, begrijpt dat niemand daar de baas kan zijn