‘Waar komt het asociale gedachtegoed vandaan dat je mensen met een achterstand thuis kunt laten zitten?’