Samenwerking leidt niet altijd tot betere resultaten