‘Meer nog dan kompas, heeft een schipper een team nodig’