Lean-virus verspreidt zich bij zorginstelling Karakter