Kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen gaan ten koste van zorg