Jan Jonker: Balanceren tussen vrij denken en verantwoorden