Intern toezicht op strategievorming: het strategic control lemniscaat