Herziening normen voor statistische methoden Six Sigma, QFD en SPC