Jacques Pijl: Handvatten voor succesvolle strategie-executie