‘Frustratie over bestaande technieken stimuleert innovatie’