Elk mens heeft behoefte aan verticale en horizontale verbinding