Eigenschappen voor leidinggevenden: 4 E’s en een P