Bas Kodden: ‘Karakter is veel belangrijker dan talent’