Wendbaar organiseren en sturen op samenhang, allebei haalbaar?