Vertrouwen op en gebruikmaken van zelfsturend vermogen