Verandering vraagt om erkenning van wat verloren ging