Spanning op de lijn: er is een conflict – openlijk of niet