Project Canvas: ‘Eerst een globaal beeld, dan pas een plan’