Managers vertrouwen meer op aannames dan op feiten