Maarten Schurink, Secretaris-Generaal bij BZK, geeft drie praktische aanknopingspunten voor Anders vasthouden