Is tolerantie, diversiteit of inclusiviteit onderdeel van de bedrijfscultuur?