Eigenaarschap: de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol verandertraject