‘Door oplossingenmachines ontstaan er meer problemen’