Wrijving geeft glans: leren vanuit diversiteitsperspectief