We zijn verdwaald in een trickstercultuur. Tricky tijden.