Shirine Moerkerken: zorg dat stil conflict een functioneel conflict wordt