Erken en waardeer de informele leiders in jouw organisatie, ze verdienen het