‘Bij het begrijpen van de context draait het vooral om de kunst van het vragen stellen’