‘Banken bestaan alleen nog maar omdat wij zo stom zijn ons geld erheen te brengen’