‘We willen niet lui of ongemotiveerd gevonden worden’