Verschillen tussen individuele ontwikkeling en taaksysteemontwikkeling