Preview: Iedereen risicoleider – Waarde realiseren én behouden in een onzekere wereld