Hoogleraar HR: Kijk meer naar talent, minder naar competentie